La Torre de Benavites

 

 

Declarada monument històric artístic nacional en 1981, és per sí l’edifici més emblemàtic de Benavites i de La Vall de Segó. La seua datació exacta es fa difícil, doncs el seu origen és a hores d’ara incert, a l’igual que el naixement de la Vila de Benavites, la qual, segurament com indica el seua topònim, tingué els seu origen com una alqueria musulmana, pel que no es pot descartar que la Torre fora en els seu origen una atalaia musulmana, construcció amb caràcter defensiu i comunicatiu situada a meitat camí entre les poblacions fortificades d’Almenara al Nord i Sagunt al Sud.

També es probable que desprès de la conquesta cristiana per Jaume I que passà per aquestes terres poc abans de la pressa de Sagunt i València cap al 1238 i després de la capitulació d’Almenara, hi hagueren intervencions i readaptacions de l’edifici per ajustar-la a les necessitats dels nous senyors com a passat en altres torres conegudes: Bétera, Paterna, Silla, etc. No obstant, la Torre que ens arriba presenta uns elements i una imatge que li atorguen una datació posterior de finals del segle XV o principis del XVI, per tant d’època Renaixentista. Així, els paviments ceràmics existents, de Manises, probablement són de l’últim terç del segle XV.

Les làpides amb caràcters hebreus, utilitzades tant per a carreus de la façana com pels cancells de la cornisa superior i provenen quasi segur del cementiri jueu de Morvedre, és improbable que s’utilitzaren amb anterioritat a l’expulsió dels jueus en 1492. Altres indicis d’estil renaixentista italià apareixen a l’artesanat de guix del primer pis, i la prolongació superior del cos de la torre, amb un matacà mostra la influència d’eixe estil més concretament a la toscana.

La seua situació dins del desenvolupament urbà de Benavites dona lloc tant a la hipòtesi de l’existència d’una torre musulmana, com la de preveure la muralla del poblat medieval en la línia de la façana nord.