La Marjal

 
 
Un dels paisatges naturals més singular i de major bellesa que podem observar a Benavites es la marjal, inclosa des de 2002 en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
 
Situada a l'extrem est del terme municipal, la toponímia d'algunes de les partides indica la seua considerable extensió primitiva: les Marjaletes, la Closa, Xirau, els Fondets i el Coto.

Lloc d'interès Comunitari.

Es tracta d'un aiguamoll litoral típic de la costa valenciana catalogat pel seu alt valor ecològic com Lloc d'interès Comunitari (LIC) per la Unió Europea, dins del conjunt del marjal d'Almenara i Almardà, ecosistemes de gran importància per evitar l'avanç de la salinització dels aqüífers.

Estes zones humides acumulen l'aigua de la pluja i dels sobrants de les sèquies i barrancs i eren utilitzades, fins èpoques recents, per al cultiu tradicional de l'arròs. En l'actualitat, les terres són dessecades durant els mesos de primavera-estiu, i aprofitades per al cultiu d'hortalisses.

Les marjals del Camp de Morvedre són de les poques que sobreviuen als rebliments de terra amb finalitats agrícoles, industrials i/o turístiques a que han estat sotmeses durant els darrers anys per tot arreu del litoral valencià, tot i el seu enorme interès científic, didàctic i cultural.

Un espai natural per descobrir.

A més de l'alt valor paisatgístic, la marjal alberga una gran diversitat d'organismes i és molt rica tant en espècies vegetals típiques de zona humida com d'una variada fauna associada a ella, entre la que destaca per la seua vistositat, la gran quantitat d'aus aquàtiques i marines hivernants, de pas, nidificants o estivals, que poden ser observades segons l'època de l'any.

 
Situació de la marjal i la seua zona d'influència.
 
■■■