Geografia i demografia

 

 

SITUACIÓ

La Vila de Benavites es localitza a l’extrem Nord-est de la comarca del Camp de Morvedre en la província de València formant part del la Vall de Segó, de la qual amb els seus 651 habitants esdevé la població més menuda de les sis que la composen.

Amb una superfície de 4,27 Km2, Benavites linda al Nord amb el terme d’Almenara, en la part més meridional de la província de Castelló, a l’est i sud-est a través del marjal limita amb el terme de Sagunt i la Mar Mediterrània, al Sud limita amb els termes de Quartell i de Faura, i a l’Oest i Nord-oest amb els termes de Quart de les Valls i Sagunt.

La seua localització geogràfica, a una latitud de 39º 4' i longitud 0º 16’, respecte al meridià de Greenwich, una altitud de 40 metres sobre el nivell del mar i la seua ubicació en una vall en forma de ferradura oberta cap a la mar amb una orientació ESE, li dona unes característiques climàtiques especials dins del Clima Mediterrani Occidental.
 
La geomorfologia del terme és plana en la seua totalitat, amb una lleugera inclinació d’Oest a Est que salva un desnivell d’uns 52 m. Està drenada per dos barrancs: el de l’Arquet, el qual discorre per la marge nord del terme i fa de límit entre les províncies de València i Castelló, i el del Coronel o de Quartell, que discorre per la marge Sud del terme i que fa de límit entre Quartell i Benavites. Tots dos desembocaven en una antiga albufera actualment colmatada i que conforma el marjal.
 
La flora natural que es troba pertany a la característica de la vegetació mediterrània termòfila la qual apareix en les àrees no cultivades com ara ells barrancs i assegadors, les sèquies i les terres baixes del terme, on s’ha abandonat el cultiu de la terra d’arròs.
 
L’economia local té una base agrícola, fins al punt que, els magatzems, els camps de taronges que ocupen la pràctica totalitat de la superfície del terme, i el cultiu de vitualles en la zona del marjal, conformen el paisatge més característic de Benavites.

 

Ubicació i distribució del terme municipal de Benavites
 
■■■