CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017

 

PRIMER PERÍDODE:

  • Taxa Aigua Potable 2on. semestre any anterior.
  • Taxa Recollida de Basura.
  • Taxes Agràries (Guarderia Rural i Camins).
  • Taxa Entrada de Vehícles.
  • Impost sobre Circulació de Vehicles.

Període voluntari: de l'1 de març al 2 de maig.
Càrrecs domiciliats: 2 de maig.

Domiciliacions bancàries:

Altes, baixes i modificacions: fins al 02/04/2017.
Càrrec en compte: 02/05/2017.

 

SEGON PERÍODE:

  •  Taxa Tractament Residus Urbans.

Període voluntari: de l'1 de juny a l'1 d'agost.
Càrrecs domiciliats: 1 d'agost.

Domiciliacions bancàries:

Altes, baixes i modificacions: fins al 31/07/2017.
Càrrec en compte: 01/08/2017.

 

TERCER PERÍODE:

  • Taxa Aigua Potable 1er. semestre any actual.
  • I.B.I. Rústica.
  • I.B.I. Urbana.
  • I.A.E.

Segon període de pago voluntari: del 15 de juliol al 2 d'octubre.
Carrecs domiciliats: 2 d'octubre.

Domiciliacions bancàries:

Altes, baixes i modificacions: fins al 02/09/2017.
Càrrec en compte: 02/10/2017.

 

 

■■■