Avís legal

L'Ajuntament d'Benavites a través del domini benavites.es facilita informació d'interés general del municipi d'Benavites i en particular informació i gestions pròpies de l'administració municipal.

L'Ajuntament d'Benavites realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no obstant no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'Ajuntament d'Benavites no es responsabilitza de l'accés o ús dels continguts. Igualment l'Ajuntament d'Benavites no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s'inclouen en benavites.es.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament d'Benavites, podrà originar l'exercici per este de les accions que legalment procedisquen.

El tractament de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen a través del domini, se subjecta al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable. L'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits en la legislació aplicable.