Arxiu gràfic

 

Què és?
La creació d'un arxiu gràfic respon al desig de l'ajuntament de recopilar, conservar i difondre les imatges de qualsevol època o procedència que estiguen relacionades d'alguna manera amb Benavites.

Document històric.
El material gràfic aporta una valuosíssima informació a l'hora de documentar qualsevol aspecte del passat del poble i els seus habitants (evolució urbana, festes, tradicions, formes de vestir, treballs, etc.). D'ahí la seua importància com a document històric que cal conservar com a part del nostre patrimoni col·lectiu.

Procedència de les imatges.
L'arxiu es va nodrint bàsicament del les aportacions particulars de fotografies y altres documents gràfics per a la seua reproducció, tractament digital, i posterior custòdia i difusió.

Forma d'ingrés i tractament de les imatges.
Les fotografies i documents originals seran reproduïts digitalment i tornats immediatament als seus propietaris. L'ajuntament complimentarà una fitxa amb tota la informació possible relacionada amb la imatge: procedència, descripció, any, etc.

Accés i difusió del fons gràfic.
Es preten que l'arxiu siga un fons documental obert a tota persona interessada i serà accessible de forma permanent a través de la web municipal.  

L'ajuntament invita al veïnat a fer possible este projecte aportant aquelles fotografies o imatges que considere que tenen un interès general per recuperar i conservar la memòria del passat recent de la nostra vila.

■■■

 

Seccions:

Grups escolars

Grups escolars
Grups esportius
Etiquetes de taronja
Programes de Festes