Altres administracions

Seleccione un enllaç i el portarà a la pàgina del servici que haja escollit en una nova finestra:

Logo Administración

Pagament de Tributs Diputació València
Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet.

Servici PROP de la Generalitat Valenciana
Prestació de servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.  

Oficina Virtual del Cadastre
Comprovació certificats cadastrals, cartografia i dades cadastrals entre altres servicis.

Administració General de l'Estat
Informació i accés a servicis de l'Administració General de l'Estat. .

AutoServef
Un instrument per a facilitar molts tràmits que habitualment es gestionen en els centres SERVEF
Logo AEAT

Agència Tributària
L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.

Tresoreria General Seguretat Social
Gestió/pagament, drets, obligacions i servicis de la Seguretat Social.

Logo VUE

Finestreta Única Empresarial
Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.