Personal


ADMINISTRACIÓ

►Alberto Colom Alcácer
   Secretari-interventor
   Tel. 647279773

►Jaume Lairón Vila
   Administratiu
   Tel. 647279781

►Fina Ninot Tur
   Auxiliar
   Tel. 647279806


MANTENIMENT

►Alfredo Villar Ibáñez
   Encarregat de servicis
   Tel. 610459613


PERSONAL TÈCNIC

►Miguel Augusto Micó Chofré
   Arquitecte
   (Cita prèvia)

►Manuel Novella Tamarit
   Enginyer industrial
   (Cita prèvia)

►Carmen Ferreras López
  
Enginyera agrícola
   (Cita Prèvia)

►Elena García Esteve
   Treballadora social
   Tel. 647249806