Les cases pairals

Cases tradicionals.

El casc antic de la vila de Benavites presenta una bona representació de cases tradicionals de les poblacions rurals valencianes. Moltes d’elles continuen en ple ús dels seus propietaris.

Les Cases Pairals són construccions pròpies del segle XVIII que consten d’una planta baixa, un pis i una cambra. L’estructura és de murs de carrega amb entramat de fusta i la coberta de teula. La distribució i composició tradicional de la façana és la de una entrada central per la que se podia entrar el carro i accedir directament al pati posterior, als dos costats de la porta principal apareixen dos grans finestrals, d’alt de la porta apareix una altra porta que dóna al balcó en mig de dues finestres, en la part superior apareixen de tres a quatre finestretes que donen llum i ventilació a la cambra que separa el primer pis i el sostre.

La funcionalitat d’aquestes cases era la residencial i l’agrícola, amb un primera planta molt gran on es feia la vida domèstica en diverses estances com: la cuina, el menjador, habitacions. En la part posterior de la planta baixa apareix un gran pati anomenat el corral, doncs deu el seu nom a l’ús que es feia d’ell com quadra dels animals (cavalls, vaques, gallines) i on solia haver una pallissa o cobert on s’emmagatzemava la palla i es guardaven les ferramentes de l’horta. A la primera planta i sobre tot a la cambra, més coneguda com andana, podien aparèixer també dormitoris, però sobre tot s’utilitzava com a magatzem de les collites de l’horta, i en ella s’estenien i penjaven tota classes de productes agraris com: panolles de dacsa, les carabasses, creïlles, moniatos, pimentons, pebreres, alls, cebes, albergínies, tomaques, fesols, faves, garrofes, cereals i oli, entre altres, també es feia us per la cria de cucs de seda.

Els propietaris originaris d’aquestes eren els grans agricultors propietaris de terra de la població.